CS BUS s.r.o.

CS BUS s.r.o.
Radlická 663/28, 150 00 Praha 5
web: http://www.cstrans.cz
Firma se původně jmenovala CS Trans a sídlila v Rakovníku. Později bylo její sídlo přesunuté do Prahy, s tím souvisí i změna registračních značek všech autobusů. Dopravce zajišťoval provoz linky 310250 Rakovník - Praha Zličín, k tomu od 30.1.2005 přibyla linka 142106 Praha - Karlovy Vary - Boží Dar, která umožnila využití jednoho z autobusů rakovnické linky v dopoledních hodinách. Od 30.1.2006 zde byl nasazen i druhý autobus, který z Karlových Varů pokračoval do Františkových Lázní. Později ale byl provoz na lince omezován a ke dni 20.5.2007 omezen na dny konání filmového festivalu v Karlových Varech, dne 9.12.2007 je pak ponechán jen jeden pár "udržovacích" spojů v roce. K témuž datu je rakovnická linka přečíslována na 310260 a převedena na dopravce CS BUS, který sídlí na stejné adrese, jako CS Trans. Pod dopravcem CS Trans tak zůstává pouze linka na Boží Dar provozovaná jedním spojem ročně ve směru do Prahy.
Vozový park


SPZ/RZ

typ/
série

výr. č.
(nové)

vyroben
(zařazen)

vyřazen
(šrotace)

foto

poznámka
2S4 4977Karosa Axer  změna RZ 
7S2 3382Karosa Axer  změna RZ 
6A1 7169Karosa LC 936     
6A1 7170Karosa Axer   ex 2S4 4977 nebo 7S2 3382
6A1 7173Scania Irizar     
6A1 7399Karosa LC 936     
6A1 9567MAN    
6A4 2028MAN    
 Karosa Axer    ex 2S4 4977 nebo 7S2 3382
© 2008
MJ a kolektiv spolupracovníků

NAVRCHOLU.cz