Autobusy VKJ s.r.o

Autobusy VKJ s.r.o
Pobřežní 16/18, 186 00 Praha 8
dříve Autobusy VKJ s.r.o., Pod výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8 (2005 – 2009)
dříve Vratislav Štáhlich, Na Bojišti 12/1733, 120 00 Praha 2 (2003 - 2006)
dříve Centrum Tour, Václavská 19, 339 01 Klatovy (1990 - 2003)
web Autobusy VKJ: není
starý web Centrum Tour: http://www.centrumtour.cz
Ekonomická analýza

Jízdné na trase z Prahy do Plzně je stejné či alespoň velmi srovnatelné u všech dopravců, kteří tuto trasu jezdí, ať už jde o pravidelně provozovanou linku nebo jeden dva páry spojů denně jako součást trasy např. z Prahy do Aše (dopravce Autobusy Karlovy Vary). Protože však žádný z dopravců nedostává na provoz v tomto úseku žádné dotace,. musí si vystačit s tím, co vybere od cestujících. Pokusil jsem se spočítat, nakolik může být provozování této autobusové linky výdělečné a došel jsem k velmi zajímavému výsledku.

Výpočet rentability linky 143104

Na straně příjmů byly započítané tržby vybrané řidičem v patnácti náhodně zvolených dnech mezi 14.3. a 29.5.2007, započteny naopak nebyly tržby za jízdenky s místenkou z místenkového systému AMS a dotace od státu na dorovnání ztráty za studentské a žákovské jízdné.

Na straně výdajů bylo počítáno s těmito údaji:

 • provozní náklady 9 Kč / km (spotřeba 30 litrů / 100 km, cena nafty 30 Kč / litr)
 • poplatky za vjezd na Florenc ve výši 270 Kč za každý vjezd
 • mýto pro autobus Karosa C 935 ve výši 151,11 za každou cestu Plzeň – Praha
 • čistá mzda a stravné pro řidiče ve výši 1000 Kč / den

Započtené pak nejsou ty náklady, které neumím vyčíslit. Jde o poplatky za vjezd na autobusová nádraží Plzeň a Klatovy (placeno paušálně), náklady na údržbu autobusu, režijní náklady na chod firmy a samozřejmě i daně a odvody za sociální a zdravotní pojištění.

A výsledek? Za 15 dní provozu ujel autobus 71 730 kilometrů a řidič vybral od cestujících 118 705 Kč. Po odečtení výše uvedených nákladů zbylo 10 771 Kč za 15 dní, tedy 718 korun na den a 262 086 korun za rok. Podle ceníku autobusů z roku 2008 na webu MDČR by tedy jeden linkový autobus Karosa vydělal na nákup nového vozu za 15 let. Ale to jsme stále ještě nezapočítali zmíněné náklady na údržbu, režijní náklady firmy a další. Je tedy malou ekonomickou záhadou, jak je možné, že firma za těchto podmínek stále ještě nezkrachovala a naopak může nakupovat další a další nové autobusy zahraniční výroby.

Zvýšení zisku

Každá rozumně uvažující firma se snaží maximalizovat zisk a minimalizovat náklady. Způsobů existuje mnoho a my si zde některé z nich představíme.

 • Předčasné přistavování autobusů

  Provozní řád autobusového nádraží sice dovoluje přistavit autobus nejvýše 15 minut před jeho odjezdem, jenže řidiči VKJ mají nařízeno přistavovat autobus nejméně 30 minut před odjezdem. A proč?

  Jak jsme si řekli, autobusy na Prahu odjíždějí z Plzně poměrně často, v ranní špičce jezdí Student Agency po 30 minutách a ostatní dopravci v prokladu souhrnem po 15 minutách. A i přes den jsou intervaly poměrně krátké. Mnoho lidí tak chodí na autobus naslepo – přijdou na zastávku a čekají, že něco pojede. Pokud na zastávce najdou bílý autobus s obrovskou cedulkou s červeným nápisem „PRAHA“ za předním sklem, nastoupí do něj, zaplatí jízdenku a nepátrají po tom, jestli třeba nějaká konkurence nejede dřív.

  Obdobná situace je u Student Agency. Cestující přijde ke stánku s jízdenkami, dozví se, že spoj za 15 minut už je vyprodaný, další jede hodinu po něm a tam jsou ještě volná místa. Cestující tedy rezignovaně zakoupí jízdenku s tím, že tu hodinu ještě počká. Pokud ale u nástupiště pár metrů od stánku uvidí bílý autobus s obrovskou cedulkou „PRAHA“ za předním sklem, půjde se ještě napřed zeptat jeho řidiče, jestli náhodou nepojede dřív a jestli náhodou nemá volná místa.

  Předčasné přistavování autobusů však s sebou přináší i stinnou stránku věci. Řidič tak přistavuje autobus k odjezdovému stání ihned po příjezdu do Plzně a kdyby se náhodou odvážil vzdálit třeba na WC nebo do bufetu pro jídlo, může během pár minut čekat telefon od majitele firmy (on zároveň pracuje jako řidič a dispečer, takže se objevuje naprosto nečekaně a nepravidelně na celé trase z Klatov do Prahy) a kázání typu: „No kde jste? Přistavte ten autobus? Hlad? Nezajímá! Měl jste si něco přinést z domova.“

 • Přebírání cestujících jinému dopravci

  Sestavíme jízdní řád tak, abychom jezdili v co nejkratším časovém odstupu před spojem konkurenčního dopravce. Našemu řidiči nařídíme, ať z výchozí zastávky odjíždí se zpožděním, aby tak cestující směřující na následující spoj stihli ještě ten náš. Řidič musí být dostatečně otrlý a nic nedbat na to, že mu dispečer autobusového nádraží nařizuje okamžitě odjet a vyhrožuje mu stížností jeho nadřízenému (Tedy tomu, který přece pozdní odjezd sám nařídil…), nesmí se nechat rozptylovat ani tím, že mu řidič následujícího autobusu z konkurenční společnosti kope do autobusu, tluče pěstí do okýnka, nadává do debilů, přirovnává jej k pohlavním orgánům a vyhrožuje ublížením na zdraví.

 • Prodej nesprávných druhů jízdenek

  Pokud požaduje cestující jízdenku s cenou za 120 Kč z Prahy do Klatov, prodáme mu místo toho dvě studentské jízdenky (cena 2x 60 Kč). Cestujícímu je to jedno a firma dostane na každou z nich doplatek 20 Kč od státu jako krytí ztráty, protože plné jízdné Praha – Plzeň je za 80 Kč. A to se vyplatí, ne?

  (Uvedený příklad je pouze orientační, ceník v papírové podobě jsem nikdy neviděl a nemohl jsem tedy podle něj vybrat reálný příklad. Předchozí případ tedy berte jako ukázku principu „Jak to funguje.“, ne jako konkrétní případ.)

 • Sleva ISIC

  Nejprve obecný úvod. Studenti mají již několik let možnost zakoupit si průkaz, který je opravňuje cestovat se slevou s libovolným dopravcem (vlak, autobus) na nejkratší trase z domova do školy a zpět. Dopravce pak vykáže, o kolik peněz přišel tím, že prodával jízdenky se slevou a ne za plné jízdné a stát mu pak tento rozdíl doplatí. Vedle toho poskytují někteří dopravci na dálkových nedotovaných linkách slevu držitelům studentského průkazu ISIC, poskytnutí této slevy nezávisí na tom, kde student bydlí a kde studuje. Jde o běžnou komerční nabídku, kterou se dopravce snaží přilákat zákazníky v duchu hesla „lepší obsazené sedadlo za 60 korun, než prázdné za 80“.

  Pokud ovšem držitelům karty ISIC budeme prodávat běžné studentské jízdenky, stát nám rozdíl do plné ceny jízdenky doplatí. A to se vyplatí, ne?

  Snižování nákladů

  Také zde existují možnosti, jak ušetřit. A rozhodně nejsou nezajímavé.

 • Putovní SPZ a RZ

  Každý autobus musí jednou ročně absolvovat STK a emise. A to stojí peníze. Za každý zaregistrovaný autobus se platí pojištění, a to nemalé. Ale co v případě, kdy je autobus momentálně nepojízdný a stojí jen tak v garážích. Není to škoda? A tak z něj sundáme obě SPZ, přišroubujeme je na jiný autobus bez zaplaceného povinného ručení nebo na autobus s propadlou STK a můžeme jet. Policie autobusy stejně nekontroluje a i kdyby – nálepky STK a emise na zadní poznávací značce jsou v pořádku. Co na tom, že patří na jiný autobus? Karosa jako Karosa, policisté rozdíl nepoznají. Ověřovat shodu výrobního čísla v dokladech a na voze určitě nebudou, beztak nejspíš ani nevědí, kde má autobus výrobní číslo. Podobné praktiky fungovaly již v minulosti, kdy byl vozový park tvořen většinou jen Karosami řady 700, ale setkat se s nimi můžeme i dnes. Běžné jsou záměny RZ mezi jednotlivými Karosami řady 900, setkat jsme se mohli i s RZ Mercedesu Integro na autobusu značky Setra a s RZ Mercedesu Intouro na Karose.

 • Tohle je AKV 41-93, jinak C935.1039. A tohle je ve skutečnosti ABB 10-65, jinak C935.1036. Původní majitelka SPZ má po nehodě proražený chladič a nejezdí.
  Tohle je Axer 4A5 9879. A když Axeru shořela elektroinstalace, půjčila si jeho RZ opět ABB 10-65.
  Mercedes Intouro 4A3 7111. Karosa AKV 41-93 se maskuje za Mercedes.
  Tohle je Mercedes Integro AKV 81-12. Tohle není Mercedes Integro. Ale co to tedy je?
 • Zákonem nařízené příplatky

  Zákonem nařízené příplatky za práci v noci, případně o sobotách, nedělích a svátcích (výše je daná procentem ze základní mzdy) jen zbytečně komplikují výpočet mzdy a proto je řidičům platit nebudeme. Beztak se říká, že peníze kazí charakter. A ta tisícovka na den jim musí stačit.

 • Menší odvody státu

  Ušetřit můžeme třeba na řidičích. Běžný řidič tak dostává dvojí mzdu. Tu oficiální (zdaněnou, se srážkami na sociální a zdravotní pojištění) má na výplatní pásce, to může být třeba jen minimální zákonem stanovená mzda, a pak tu „bokem“, kterou dostane řidič v plné výši beze srážek. Tento postup ocení zejména řidiči, kterým byly soudně stanoveny nějaké srážky na mzdě (exekuce, náhrada škody, alimenty). Řidič ve skutečnosti vydělává v průměru cca. 1000 Kč na den a exekutoři na něj nemůžou.

 • Menší daně

  Možná si nyní kladete otázku, kde se berou peníze na neoficiální složku mzdy, když přece firma vede řádné účetnictví a všechny příjmy a výdaje má zaevidovány. Odpověď je jednoduchá. Firma vlastní několik strojků na tisk jízdenek. Ty nejsou napevno nainstalované v jednotlivých vozech, jako je tomu jinde, ale jsou „putovní“, přidělené jednotlivým řidičům. Část těch strojků je účetně a administrativně odepsaná, přesto se však používají a tržba z jízdenek, které byly z těchto strojků vydané, mizí v „černé díře“, neprochází tedy účetnictvím a neodvádí se z ní daně. A pak se ve vhodnou chvíli zase vynoří, aby posloužila třeba pro „neoficiální“ složku řidičských platů a nebo pro jiné investice, které nemohou projít oficiálním účetnictvím.

 • © 2009
  MJ a kolektiv spolupracovníků

  NAVRCHOLU.cz