Autobusy VKJ s.r.o

Autobusy VKJ s.r.o
Pobřežní 16/18, 186 00 Praha 8
dříve Autobusy VKJ s.r.o., Pod výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8 (2005 – 2009)
dříve Vratislav Štáhlich, Na Bojišti 12/1733, 120 00 Praha 2 (2003 - 2006)
dříve Centrum Tour, Václavská 19, 339 01 Klatovy (1990 - 2003)
web Autobusy VKJ: není
starý web Centrum Tour: http://www.centrumtour.cz
Z historie firmy

Tato firma byla založena údajně v roce 1990 pod názvem Centrum Tour, zpočátku zajišťovala provoz jedním autobusem na lince Praha - Plzeň - Klatovy. Postupem času docházelo jak k rozšiřování vozového parku, tak i k rozšíření rozsahu provozu.

Firma Centrum Tour byla v obchodním rejstříku vedena od 7. prosince 1991 do 10. července 2003, do tohoto roku také zajišťovala provoz na svých linkách. Pravděpodobně v témže roce došlo k drobné nepříjemnosti – firma nedostala licence pro další provozování svých autobusových linek, pravděpodobně pro nedodržování licenčních podmínek. Vyřešilo se to tedy jednoduše. O nové licence zažádal svým jménem Vratislav Štáhlich, tedy majitel firmy Centrum Tour, a protože byl z hlediska legislativy považován za bezúhonnou osobu, licence dostal. Pro provoz si pak zapůjčil autobusy a řidiče ze své firmy Centrum Tour.

V roce 2006 se ale situace opakovala a Vratislav Štáhlich opět neobdržel licence pro další provozování svých linek. No a tak o tytéž licence zažádala firma Autobusy VKJ, která byla z hlediska legislativy považována za bezúhonnou a licence dostala. Tato firma byla založena již rok předtím, 13. května 2005, jako jednatel je v obchodním rejstříku uveden Josef Šlachta (zasvěcení vědí, že je to jeden z řidičů firmy Centrum Tour), společníkem se 100 % vkladem je opět Vratislav Štáhlich. Tato firma má autobusy a řidiče opět zapůjčené od firmy Centrum Tour. Název firmy VKJ pak vznikl složením z počátečních písmen křestních jmen dětí pana Štáhlicha (Vratislav, Klára, Jan), důkazy najdeme na webech Spolužáci.cz zde a zde, případně na Lidé.cz.

(poznámka: Abych zamezil nejasnostem, budu v dalším textu používat pokud možno pouze současné pojmenování Autobusy VKJ, a to i v případě, že budu hovořit o době, kdy měla tato firma některý z předchozích názvů.)

A jaká je současnost? Firma provozuje tři autobusové linky, z Prahy do Klatov, z Klatov do Nýrska a z Prahy do Sušice, dále pak zájezdovou dopravu a transfery turistů například na letiště v Praze a Pardubicích.

Bez zajímavosti nejsou ani principy fungování této firmy, jak organizační, tak ekonomické. Strategie firmy je v určitých směrech velmi neobvyklá a zvláštní, jde často o originální a nevšední postupy, s nimiž se v učebnicích ekonomie a marketingu nesetkáme. Je to však strategie účinná, důkazem je již osmnáct let nepřetržité existence této firmy.

Bylo by vhodné zmínit, že ačkoliv firma sídlí administrativně v Praze, garáže jsou v Klatovech-Lubech u silnice číslo 27 z Klatov do Železné Rudy, po pravé straně hned za Hypernovou. Tvoří je hala pro opravy a údržbu autobusů, několik kanceláří a volně přístupná neoplocená a nehlídaná plocha, kde jsou odstaveny autobusy i vraky vyřazených vozů. Případným zájemcům o návštěvu areálu lze doporučit sobotu celodenně a neděli dopoledne. O víkendu totiž není v garážích obvykle vůbec nikdo, jen tu a tam se tam objeví nějaký řidič, aby si vyzvedl autobus a vyrazil na linku, případně sem zajede nějaký autobus z autobusového nádraží, aby natankoval.

Linkové vedení (Centrum Tour)

143102 Praha - Plzeň - Klatovy - Nýrsko / - Železná Ruda
První nám známé označení linky. Jak již bylo zmíněno, původně byla vedena jen do Klatov, k prodloužení do Nýrska došlo od 1. července 1996. Linka byla později přečíslována na 143103. Ke konci existence této linky byla uváděna trasa až do Železné Rudy, v úseku Klatovy - Železná Ruda však byl veden pouze jediný spoj ve směru Praha, v roce 2002/2003 odjížděl ze Železné Rudy každou neděli v 14:20. Ke dni 15.6.2003 je pak zrušena zastávka v obci Šlovice (PJ) mezi Plzní a Přešticemi, linka je od tohoto data vedena po nově dokončené čtyřproudé komunikaci, která je vedena mimo obec. Ke dni 12. 12. 2004 je linka zrušena, v úseku Praha - Plzeň bez náhrady, v úseku Plzeň - Železná Ruda je nahrazena novou linkou 440802.

143470 Praha - Strakonice - Sušice
Druhá linka, provozovaná pravděpodobně od druhé poloviny 90. let. V Praze je ukončena na autobusovém nádraží Na Knížecí poblíž stanice metra "B" Anděl. Od 10.6.2006 je na lince v podstatě zastaven provoz, nahrazena byla linkou 143440 provozovanou firmou Autobusy VKJ.

440802 Plzeň - Klatovy - Nýrsko / - Železná Ruda
Linka vzniká 12.12.2004, kdy nahrazuje část zrušené linky 143103. Od 11.12.2005 je spoj ze Železné Rudy veden pouze jediný den v roce, konkrétně 1.10.2006, ukončen je pak v Klatovech (dříve pokračoval až do Prahy). Zároveň dochází k omezení provozu ve prospěch nové linky 440804, na lince zůstávají jen ty spoje, které nenavazovaly na žádný autobus linky 440803 do/z Prahy.

440803 Plzeň - Praha
Po necelých čtyřech měsících se dne 1. dubna 2005 autobusy firmy Vratislav Štáhlich vracejí na dálnici z Plzně do Prahy. Většina spojů je vedena v takových časových polohách, aby navazovala na spoje do/z Klatov. Ke dni 11.12.2005 je většina spojů převedena na novou linku 440804, pod původním číslem zůstává pouze několik spojů vedených v pátek, sobotu a neděli, jsou to ty, které nenavazují na žádný autobus linky 440802 do/z Klatov.

440804 Praha - Plzeň - Klatovy - Nýrsko / - Železná Ruda
Staronová linka byla zavedena 11. prosince 2005, zároveň na ní byly převedeny všechny spoje linek 440802 a 440803, které na sebe v Plzni navazovaly. Také zde je nedělni spoj z Železné Rudy veden již jen jediný den v roce, konkrétně 17.4.2006.

Ke dni 10.12.2006 jsou všechny stávající linky firmy Vratislav Štáhlich (440802 - 440804) zrušeny a nahrazeny novou linkou 143104 provozovanou firmou Autobusy VKJ.

Linkové vedení (Autobusy VKJ)

143104 Praha - Plzeň - Klatovy - Nýrsko / - Železná Ruda
Linka byla zřízena již 1.10.2006, ovšem s minimálním rozsahem provozu (2 - 3 spoje denně v pracovní dny a jeden v neděli). Od 10.12.2006 jsou na ní převedeny všechny stávající spoje linek 440802 - 440804.

143440 Praha - Strakonice - Sušice
Linka vzniká 10.12.2006, nahrazuje původní linku 143470 firmy Vratislav Štáhlich.

© 2009
MJ a kolektiv spolupracovníků

NAVRCHOLU.cz